VÅR FÖRENING

Strokeföreningen Oskarhamn med omnejd bildades 1993 och är en lokalförening inom kalmar län och en av STROKE-Riksförbundets många Lokalföreningar.

I vår styrelse återfinns personer tidigare verksamma inom sjukvården bl.a läkare, arbetsterapeut och undersköterska med mångaårig erfarenhet av sjukdomens olika ansikten samt strokedrabbade med egen erfarenhet av dess konsekvenser i form av funktionshinder i det dagliga livet. Denna konstellation utgör en god grund att stå på då det gäller det fortsatta arbetet med att sprida dels kunskapen om tidiga sjukdomssymtom och dels vikten att tidigt uppsöka sjukvården för det finns idag medicinska och kirurgiska åtgärder som kan begränsa och faktiskt förhindra en bestående funktionsnedsättning.

Vi brukar säga att vår förening ” tar vid där sjukvården slutar” vilket är av stor vikt för den drabbade/anhörig att veta eftersom det efter hemkomst inte primärt är medicinska frågeställningar som dyker upp utan snarare fyskiska och psykiska problem som gör sig gällande. Vi vill därför giva våra medlemmar, drabbad som anhörig, ökad kunskap om sjukdomen och vilka verktyg det finns att mästra den nya situationen och inte minst inbjuda till ett forum med social samhörighet med olika träffar, aktiviteter och glädjestunder.

Vår erfarenhet är att ett medlemskap i vår förening oftast förhöjer livskvaliteten och minskar risken till social isolering som uppträder efter ett strokeinsjuknande och att det går att bygga upp ett nytt och innehållsrikt liv parallellt med kontinuerlig träning och rehabilitering.

SWISHA EN GÅVA NU!

Nu är det enklare att bidra till kampen mot stroke.
Swisha en gåva till Strokefonden 900 53 07.

ADRESS

Strokeföreningen Oskarshamn

c/o Hackell

Linneavägen 25

57240 Oskarshamn

TELEFON

Tel: 0491-81751

E-POST

strokeforeningen@hackell.se